Skip to main content Skip to search

ÚČTOVNÍCTVO

Komplexné vedenie podvojného účtovníctva pre malé a stredné firmy. Spracovanie daňových priznaní DPH. Zabezpečenie účtovných služieb pre živnostníkov. Príprava ročných účtovných závierok.

DANE

Príprava daňových priznaní k dani z príjmov právnických osôb, fyzických osôb, dani z motorových vozidiel, dani z nehnuteľností. Zabezpečenie komunikácie s daňovým úradom.

OPTIMALIZÁCIA

Správne nastavenie vášho biznisu z hľadiska daní a účtovníctva. Daňová optimalizácia v rámci legislatívnych možností. Zníženie nákladov spojených s administratívou.

MZDY A PERSONALISTIKA

Zabezpečujeme komplexné spracovanie mzdovej agendy, ktorá zahŕňa výpočet miezd na základe podkladov od klienta, výpočet príslušných poistení, vyhotovenie potrebných výkazov a ich zasielanie na konkrétne inštitúcie, vyhotovenie príkazu na úhradu odvodov a dane zo závislej činnosti, daňového bonusu, vyhotovenie príkazov na vyplatenie miezd zamestnancov.

Čo ponúkame?

ODBORNOSŤ A SPOĽAHLIVOSŤ

Profesionálne vedenie účtovníctva a výpočet daní vďaka viacročným skúsenostiam v rámci ekonomického a účtovného poradenstva. Naším hlavným cieľom je poskytnúť služby tak, aby boli klienti spokojní, aby sa mohli dynamicky ďalej rozvíjať, a aby v nás našli oporu na uskutočnenie svojich strategických podnikateľských plánov.

ÚSPORU NÁKLADOV

V súčasnosti mnohé spoločnosti využívajú outsourcing účtovných služieb z dôvodu optimalizácie firemných nákladov. Externý dodávateľ je často výhodnejším riešením z hľadiska režijných nákladov ako interný pracovník. Spoločnosti tak nevznikajú dodatočné mzdové náklady, náklady na školenie zamestnancov, softvérové náklady…

PÔSOBENIE V RÁMCI CELÉHO SLOVENSKA

Účtovné a daňové služby nie je problém vykonávať na diaľku. Všetko je to len o vhodnom nastavení procesov, čo sa napokon prejaví aj na znížení nákladov.

ZARUČENÚ BEZCHYBNOSŤ

V plnom rozsahu ručíme za 100% správne spracované účtovníctvo. Proti rizikám sme riadne poistení.

Vyžiadajte si cenovú ponuku

Ozveme sa Vám ešte dnes.