Skip to main content Skip to search

Účtovníctvo

Účtovníctvo

  • Komplexné vedenie podvojného účtovníctva pre malé a stredné firmy.

  • Spracovanie daňových priznaní DPH.

  • Zabezpečenie účtovných služieb pre živnostníkov.

  • Príprava ročných účtovných závierok.