Skip to main content Skip to search

Dane

DANE

  • Príprava daňových priznaní k dani z príjmov právnických osôb, fyzických osôb, dani z motorových vozidiel, dani z nehnuteľností.

  • Zabezpečenie komunikácie s daňovým úradom.